Praha 3 Praha 9

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE


Informace o povinném subjektu.

Níže jsou povinné údaje dle Vyhlášky 442/2006 Sb.

Další údaje najdete ve výše uvedených rubrikách.

1/ Název subjektu: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, Praha 3, Lucemburská 40

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem 561/ 2006 ve znění pozdějších předpisů, dále Vyhláškou č 72/ 2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou 27/2016 Sb. 73 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve znění pozdějších předpisů. Poradna je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

2/ Důvod a způsob založení:

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucích. Poradna je pod výše uvedeným názvem zapsaná ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem je Hlavní město Praha.

3/ Organizační struktura:

V čele poradny stojí ředitel. Poradna má detašované pracoviště Praha 9, U Nové školy 871. V čele stojí zástupce ředitele. V poradně pracují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice. Ostatní viz výše uvedené rubriky.

4/ Kontaktní spojení:

4.1. Poštovní: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, Praha 3. Lucemburská 40.

4.2. Adresy pro osobní návštěvy: Viz výše uvedené rubriky.

4.3. Úřední hodiny: Viz výše uvedené rubriky.

4.4. Telefonní čísla: Viz výše uvedené rubriky.

4.5. Adresa webu: www.ppp3a9.cz

4.6 Mailová adresa: poradna3@ppp3a9.cz , poradna9@seznam.cz, další adresy viz výše uvedené rubriky

5. Číslo účtu: 2002190003/6000, PPF Banka

6/ IČ: 70835462

7/ DIČ: CZ 70835462

8/ Dokumenty: Pracovní řád.

8.1. Seznam hlavních koncepčních dokumentů: Plán práce, Výroční zpráva, Vyhlášky 72/2005 Sb., a 27/2016 Sb./

8.2. Rozpočet – viz portál HMP.

9/ Žádost o informace: Zasílejte řediteli poradny, na detašovaném pracovišti zástupci ředitele.

10/ Příjem žádostí a dalších podání: adresovat řediteli či zástupci ředitele poradny.

11/ Opravné prostředky: viz Správní řád.

12/ Formuláře: viz rubrika formuláře ke stažení.

13/ Popisy postupů: viz Portál veřejné správy.

14/ Nejdůležitější používané předpisy: viz rubrika soubory ke stažení

15/ Vydané právní předpisy: nevedeme správní řízení

16/ Úhrady za poskytování informací: xxx

17/ Licenční smlouvy: xxx

18/ Výroční zprávy: Výroční zprávy k dispozici u ředitele poradny.

Copyright © 2008 jupiterus.cz

Valid XHTML | Valid CSS